IPMS Gent modelbouwclub

PANTHER familie

Jean-Pierre Strobbe

HISTORIEK

Vooraleer ik begin met een paar historische feiten over de Panther tank wil ik eerst een stukje voorlezen uit de persoonlijke ervaring van een Amerikaanse tank-sergeant WO II veteraan van Afrika – Sicilië – België en ten- slotte tot in Duitsland :

Meermaals zag ik onze tanks de strijd aangaan met de duitse panzers. Iets ten Noorden van Wurselen in Duitsland was onze tank-kolonne aan het oprukken tot wij plots rechtstreekse impacts incasseerden van Duits geschut. Onmiddellijk konden wij 2 Mark V panzers lokaliseren op een afstand van 2800 tot 3000 Yards (= 2500 tot 2700 m) waarop wij als antwoord het vuur openden.

Wij hadden hen precies in het vizier maar onze granaten of de kracht van onze kanonnen waren echter onvol-doende om hen van diezelfde afstand buiten gevecht te stellen. Ik kon zelfs duidelijk zien dat verschillende directe hits, doelen van onze Tank-Destroyers, afketsten op de “krauts”

De respons van de duitsers faalde echter niet en onmiddellijk werden 3 van onze TD en 1 Sherman op deze afstand uitgeschakeld.

Geef ons duits vergelijkbaar materiaal en wij doen de rest ! Geen enkele soldaat kon beter vechten dan onze jongens. U moet beseffen dat wij tegen een beter uitgeruste vijand het hoofd moesten bieden en per slot van rekening er toch nog in slaagden hem te overwinnen.

Aldus de woorden van tank-sergeant Leo Anderson.

Nu iets meer over de historiek : de Panther ondervond evenals de Tiger I in een zeer vroeg stadium een historische ontwikkeling. Niettegenstaande de ontwerpers er op wezen nog voor alle basis-tests zouden begonnen worden, de meeste problemen nog niet volledig opgelost waren. Deze goede raad werd afgewimpeld en snel moesten Hitlers orders opgevolgd worden. De Panther werd hals overkop in de strijd geworpen.

Tijdens operatie “Citadel” en het “Kursk” offensief bewees echter het 75 mm kanon met succes zijn waarde en kon zelfs vanop een afstand van 2700 m een T 34 uitschakelen en zijn eigen pantser was moeilijk te doorboren op die normale gevechtsafstand. Later in 1944 met betere en sterkere tegenstanders werd dit probleem opgelost. Ondanks grote verliezen bij de geallieerden werden speciale technieken bestudeerd en toegepast om deze sterke opponent uit te schakelen.

De Panther heeft echter NOOIT de hoofdrol kunnen spelen als offensief wapen. Problemen met transmissie, mobiliteit, snelheid en tenslotte nog het regelmatig ontvlammen van de motoren schakelden dit sterke pantser- voertuig reeds uit bij soms noodzakelijke moeilijke en krappe maneuvers.

Toen Duitsland in 1943 moest overschakelen op defensieve oorlogsvoering werd het duidelijk dat de Panther als dannog een uitstekend wapen zou betekenen.

Het eigenlijke ontwerp van deze tank was de voorbereiding op de invasie van Rusland die na de slechte ervaring en ontmoeting met de T 34 in prioriteit in allerijl werd bespoedigd. In diezelfde periode wou de fabrikant HENSCHEL zelfs een gemodifieerde Tiger I met een 100 mm pantser voorbereiden.

De fabrieken MAN leverden echter de eerste producties af in Januari 1943 met de officiële benaming van de Panzerkampfwagen V of Panther Ausf. D (Sdkfz 171) en de eerste exemplaren kwamen in Februari in dienst en training. Zowel de goede als de slechte gevechtservaringen in de praktijk resulteerden dat de Panther familie aangepast werd met uitvoering A – G in vroege en latere edities. Daarop gebeurden talrijke aanpassingen, verbeteringen en volgden de Jagdpanther en Bergepanther voor het slopen en/of herstellen van de defecte panzers.

Naar het einde toe van de oorlog werden nog diverse varianten of “abarten” op de basis van deze Panther ont- worpen, o.m. het type F met “schmall-turm” en stalen wielbasis, de Flakpanther en er werden zelfs gevechts-torens gerecupereerd en gebruikt als “Ostwallturm” in 1944 in Italië tijdens de grote ommekeer en de nazi’s moesten omschakelen op defensieve oorlogsvoering.

Er werden zelfs voorstellen gemaakt om een “Selbstfahrt-lafette” te maken met een 12,8 cm geschut. Deze varianten of voorontwerpplans kunt U nader bekijken in mijn super gedetailleerde technische data en mijn uitgebreid documentatie- en boekmateriaal. Onder andere “Panther in détail” bldz. 38-39 “Panther varianties” bldz 36-45

HET SCHAALMODEL

De basis-bouwdoos is van High Tech Models van Gunze Sangyo op 1/35° schaal.

De extra gedétailleerde kettingen (workable) in een zamak-alu legering vond ik toevallig in een modelbouw winkeltje tijdens een kort bezoek in de stad Arlon. Het motor-compartiment met bijkomende ventilatoren (koeling) komen van Verlinden Products De super interior détails van het midden-compartiment, gevechtskoepel en het voorste compartiment met transmissie, bestuurdersplaats en radio-operator komen van Royal Models. Extra Panther détail Exterior set terug van Verlinden Products.

Plactic card en heel wat ander kleine toegepaste materialen en perslot van rekening een vloek, zweet en knarsetanden maakten het bereikte resultaat mogelijk

PERSOONLIJKE ERVARING

Van meet af aan en reeds enkele jaren terug was het mijn bedoeling deze Panther in G uitvoering compleet met intérieur déail als eerste model af te werken.

De eerste kriebels werden mij ingegeven toen een zeer ervaren lid van onze club de alom bekende Eric Lebon mij voor het eerst liet kennis maken met de extra détail-accessoires die gepubliceerd werden in Panzer File 97-98. Lap ik had het zitten : eindelijk kon ik van een gekozen schaalmodel met deze extra toeleveringsmoge- lijkheden er iets buitengewoons van maken.

Toendertijd, laten wij dus zeggen ongeveer 8 jaar terug, had ik echter nog onvoldoende technische informatie over het interieur. Wij zijn ons allemaal wel degelijk bewust dat naast geperefectionneerd modelbouwmateriaal ook goede documentatie en fotomateriaal van het allergrootste belang zijn.

Met het tijdschrift “Hors Série” van Steelmasters kwam een bijzondere uitgave in mijn bezit die een Tiger I met Verlinden Products interieurmateriaal het beeld uitgebreid aan de orde bracht. Daarbovenop kwam fabrikant Academy met een super gedétaillerde bouwdoos uit en alles ging over in een versneld tempo en realiseerde ik eerst mijn TIGER I model en daarna het Panther model met extra toeleveringsmateriaal wat uiteindelijk resulteerde in wat ik reeds zo lang koesterde.

Zo ging mijn enhousiasme door en streef ik nu verder tot het realiseren van meerdere extra gedétaillerde modellen. Weliswaar zal dit beperkt blijven tot de serie Duitse Panzers WO II niet omdat enkel het Duitse ma- teriaal van belang is maar ik meen dat de meeste modelbouwers heden, gezien de overgrote keuze aan toele- veringsmaterialen en bouwdozen, ergens een bepaalde keuze moeten maken.

Hopelijk kan ik in de toekomst nog enkele duitse panzers met uitgebreid interieur realiseren zoals : de Panzer IV – Königstiger – Jagdpanther – Panzer III, Sturmgeschütze III en IV en wie weet wat volgt er nog meer


 

Agenda

Update Events - Update artikels