IPMS Gent modelbouwclub

Historiek I.P.M.S. Gent

De naam IPMS is wereldwijd verspreid en bij iedere doorwinterde modelbouwer bekend en is reeds tientallen jaren ook in europa en in onze buurt bezig. Weliswaar werden reeds jaren in elke Belgische provincie bijeenkomsten gerorganiseerd met als doel leden en hun hobby nader tot elkaar te brengen.

In Oost-Vlaanderen met als hoofdplaats de stad Gent, die eerder in de geschiedenis bekent stond voor zijn snelle, kordate en rationele aanpak, was er in totaal nog geen sprake van zulke vergaderingen. Mischien beseften de Gentenaars voor het eerst wat laat wat zij al die tijd hadden gemist

En terecht, vanuit bestaande I.P.M.S. leden en enkele vastberaden personen uit Antwerpen en Roeselare werd besloten een club afdeling op te richten in Oost-Vlaanderen en nog wel met zetel te Gent.

In 1989 werden de eerst kontakten gezocht met een paar veteranen die zo wat ervaring in de modelbouw achter de hand hadden. De 2 grote pioniers met name Mr. Vergauwen Wim (toendertijd druk in de weer met zijn studies als doktor) en Mr Dietens Marcel architect nodigden die "mannen van het eerst uur" uit om samen te komen en een Express-snack bar op de Zwijnaardesteenweg 411 te Gent.

Toevallig of niet dit gebeurde precies op 6 juni 1989 dus niet in Normandie maar onze eigen D-Day en onze eerste operatie voor het oprichten van onze club. Onder meer was ook dhr Verborgh Pierre één van deze mannen van het eerst uur, en wij kunnen hem zeker één van de stimulators noemen

Langzaam maar zeker kwam onze sectie Gent tot stand. Op 18 september konden wij op onze eerst ledenvergadering in de modelbouwzaak Verborgh onze meegebrachte individueel gemaakte modellen aanschouwen

Het was bijna te vergelijken met een epidemie. Alles ging vanzelf onver in een automatisch enthousiasme om elkaars kennis in het maken van modellen uit te breiden, uit te wisselen, m.a.w. er ontstond een ware band van vriendschap onde de mensen die dezelfde begeestering hadden.

De eerste samenkomsten konden georganiseerd worden bij Pierre Verborgh (van een stimulator gesproken). Later situeerde onze eerste eigen vergaderslokaal zich in de school voor paramedische beroepen op de drongensesteenweg te Gent. Het oorspronkelijke club-bestuur in de eerste 3jaar van ons bestaan was als volgt.

Voorzitter: Marcel Dietens

Secretaris: Wim Vergauwen

Schatbewaarder: Willy Jacxsens

HEt betekend niet dart onze eerste voorzitter en secretaris geen voldoende initiatief hadden, nee integendeel. Tengevolge van zeer drukke beroepsbezigheden kon onze voorzitter en onze secretaris door zijn toenemende univeritaire doktorstudies minder tijd vrijmaken om zich voor de steeds meer toegenoemen club activiteiten van onze club in te zetten.

In 1992 werden noodzakkelijk aanpassingen genomen en werd Jean-Pierre Strobbe eigelijk zowat door de algemene opinie van onze toemalige groep leden benoemd tot de nieuwe voorzitter

Door het toenemende aantal leden moesten er uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. We zochten een nieuwe huisvesting. Het werd de school op de Antonius Triestlaan 10 te Gent, waar we op dit ogenblik nog steeds maandelijks vergaderen.

Iedereen is van harte welkom bij onze inmiddel VZW geworden club. Wij zijn terug te vinden in de schoollokalen op de Antonius Triestlaant 10 te Gent. Iedere eerst dinsdag van de maand. Voo correcte en extra vergaderdata kan je steeds op onze kalender terecht

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda