IPMS Gent modelbouwclub

Oshkosh

Erwin Bovyn

ModelHEMTT M978 tanker
MerkItaleri
Schaal1/35
soort Injection moulded
Verf Humbrol (H), Vallejo (V), MIG products
Accessoiressets Pro Art Models nummers
PAU-35001 Fuelpump for HEMTT M-978
PAU-35002 Exterior set for HEMTT M978 etc
PAU-35003 Interior set for HEMTT M-978 etc
Real Model set Good Year banden
Aber set
Precision Metals tubes
DocumentatieInternet

Geschiedenis

Highly Expanded Mobility Tactical Truck.

HEMTTDe ontwikkeling van deze vrachtwagen is een direct gevolg van de steeds stijgende vraag naar de snelle aflevering van goederen van alle aard aan de fronteenheden. Ondervinding opgedaan tijdens WO2, Korea en Vietnam leerde dat men nood had aan een vrachtwagen die zware ladingen kon vervoeren aan hoge snelheid en over alle terrein.

In 1978 werd de competitie opengesteld voor de ontwikkeling van een nieuwe vrachtwagen in de 10-ton klasse en verschillende bedrijven dongen mee naar het contract. Eén van deze bedrijven was Oshkosh, een minder bekende naam maar toch al jaren bekend met zware vrachtwagens en militair transport. Zij ontwikkelden een voertuig gebaseerd op één van hun civiele ontwerpen en gebruikten hierin ook vele, reeds bestaande, onderdelen waardoor de kostprijs gedrukt werd. De vrachtwagen met frontcabine en 8x8 aandrijving voldeed aan alle testen en haalde een eerste contract van 250 miljoen US $ binnen; goed voor de productie van een eerste serie van 2.140 voertuigen. Vanaf 1982 werden de eerste voertuigen geleverd aan de US Army.

Diverse contracten zouden leiden tot het afleveren van 18.000 voertuigen van diverse types waarvan er 13.000 naar de US Army zouden gaan en de rest naar bevriende naties. De HEMTT heeft in Europa dienst gedaan bij de US Forces in Germany

De M978 is de tankwagen versie van dit voertuig. Er bestaat een versie met en zonder winch. Het voertuig weegt 24.500 Kg en kan 9.463 liter brandstof vervoeren. Achter de tank is een pompstation voorzien dat het voertuig toelaat zelf te tanken of brandstof te leveren te velde. Het is in staat om vier voertuigen terzelfder tijd te bevoorraden

De Kit

HEMTTHet door mij gebruikt model is er één uit een gerecupereerde collectie. Het was handgeschilderd en diende tot drie maal toe een bad te nemen in de zak met ovenreiniger. Dit liet toe de meeste verf weg te vreten en maakte ook de gebruikte lijm wat los zodat verschillende stukken konden gedemonteerd worden. Maar de door mijn voorganger gebruikte verf is hardnekkig en het zal nog veel schuurwerk vragen eer alles opgekuist zal zijn.

De kit ziet er goed uit en, afgaande op de andere modellen, is hij volgens mij een goede weergave van het echte voertuig maar er zijn natuurlijk altijd wel zaken te vinden die voor verbetering vatbaar zijn. De bijkomende sets zijn hiervoor dan ook ontworpen. In het bijzonder zal de aandacht uitgaan naar de verbetering van de pompinstallatie achteraan het voertuig. De verbeteringsset bestemd voor de bestuurdersruimte zal als voorbeeld moeten dienen voor de andere modellen.

De cabine

HEMTTDe cabine wordt verbeterd mits gebruik van de Pro Art Models kit n° PAU-35003. De resin kit heeft een redelijk gedetailleerd plan gebaseerd op de onderdelen van de Italeri bouwdoos. Men geeft de opdracht bepaalde delen uit te zagen en te vervangen door de resin onderdelen maar hier loopt het mis want de in de tekst vermelde gearceerde delen die moeten weggezaagd worden staan op het plan helemaal niet gearceerd. Men kan dus niets anders dan de resin stukken vergelijken met het onderdeel uit de bouwdoos en dit dan uitzagen om te vervangen. Wanneer men dit doet verliest men echter de sterkte van de algemene structuur en tijdrovend aanpaswerk is nodig om de nieuwe onderdelen op hun plaats te krijgen. Bereid U voor op veel snij-, schuur-, vijl-, opvul- en aanpaswerk. Mijn algemene indruk is dat deze Pro Art kit enkel goed is wanneer men een voertuig met alles open wil presenteren. Als men de deuren gesloten houdt is de meeste moeite voor niets want toch niet zichtbaar.

Wat ik echter bijzonder apprecieer zijn de nieuwe stoelen voor bestuurder en begeleider welke deze uit de bouwdoos ver overstijgen wat betreft detaillering, kwaliteit en afwerking. Ook de verdere detaillering van de pedalen en de beenruimte van de begeleider zijn prachtig maar, opnieuw, indien men alles gesloten houdt gaat al dit detail verloren. De aanschaf van de Pro Art kit is echter niet tevergeefs want de meeste van de kleinere resin onderdelen kunnen opgemeten worden en nagebouwd met plastiek kaart in volgende modellen.

HEMTTZoals gezegd moeten er dus stukken weggesneden worden en vervangen worden door nieuwe resin exemplaren. Deze betreffen onder meer de beide zijconsoles van chauffeur en passagier en de bovenzijde van de middenconsole. Een compleet nieuw resin dashboard is eveneens voorzien. Het uitzagen en vervangen van de consoles lukt aardig maar bij het passen van de nieuwe stukken met het frontpaneel loopt het mis. Het blijkt dat de beide zijconsoles te groot zijn en bijgevolg een stuk moeten ingekort worden ten einde het neusgedeelte van de cabine te laten aansluiten op de rest. Ook het stuk met het resin dashboard blijkt te dik te zijn en moet grondig aangepast worden. Dit is een zeer tijdrovend werk vermits het dashboard niet alleen op het frontpaneel moet aansluiten doch ook op de midden en zijconsole van de cabine én niet mag uitsteken aan één der zijkanten vermits de deuren hier ook moeten op passen.

Toen het mij gelukt was een degelijk resultaat te bekomen en ik de stukken wou verlijmen, spatte de cabine in stukken uit elkaar. Ik heb deze dan maar wijselijk opzij gelegd om ’s anderendaags de bouw te voltooien. Wat putty is nodig om enkele openingen op te vullen en dan pas kan overgegaan worden tot het aanbrengen van de andere, kleinere, details.

Opnieuw blijkt dat het plan van Pro Art Models onvolledig is want er staat nergens op vermeld dat de versnellingspook van de kit hergebruikt moet worden. De verdere afwerking bestaat uit het aanbrengen van een soort zekeringkast en een reservoir voor de ruitenwisser vloeistof aan de zijde van de bijzitter. Aan die kant komt ook een handgreep op de middenconsole maar er staat nergens iets vermeld van een handgreep juist onder de opening van de handschoenkast en dit niettegenstaande deze op foto’s duidelijk aanwezig is. Pro Art Models voorziet echter wel een soort kistje, vermoedelijk een verbandkist, om te monteren onder het dashboard en er is ook een soort motortje bijgeleverd dat aan de bovenzijde van het raam moet gemonteerd worden. Het juiste doel hiervan is mij echter onduidelijk maar het is zeker geen ruitenwissermotor vermits de ruitenwissers onderaan het raam gemonteerd zijn.

HEMTTDe bestuurdersruimte wordt verder gedetailleerd met een nieuwe set pedalen en een beter afgewerkte stuurkolom. Er is vergeten te vermelden dat de hendel voor de richtingslichten moet overgenomen worden uit de kit. Ook een T-vormige pook moet nieuw vervaardigd worden. Zoals eerder aangehaald is het chassis van de zetels subliem te noemen en de beste verbetering ten opzichte van de onderdelen uit de kit.

Na de installatie van de kleinere onderdelen volgde het aanbrengen van het frame van de portieren en de nodige aanpassing met putty. Volgens de Italeri instructies moet het interieur een kleur krijgen gelijk aan het Humbrol equivalent H120. Bij vergelijk van deze kleur met deze voorkomende op de foto’s van het echte voertuig bleek deze zeer gelijkend en zodoende werd het interieur dus H120 gespoten. De detaillering van het interieur brengt heel wat bijkomend schilderwerk met zich mee vermits we een gebruikt voertuig voorstellen met open portier aan bestuurderszijde. Het is dus bijgevolg nodig om ook in de cabine washes en filters te gebruiken. De in de kit voorziene ramen werden opgekuist en herplaatst.

Het dak werd eveneens opgekuist en ontdaan van het zwaailicht. Foto’s met betrekking tot de inzet van deze voertuigen in de Golf tonen aan dat zij geen zwaailicht voeren op het dak.

De pompinstallatie

Kit PAU-35001.

Dit begint met het demonteren van de pompruimte, in feite niet meer dan een lege kast, achteraan het voertuig. Alle onderdelen worden zorgvuldig uit elkaar gehaald en opgekuist. De kastdeuren moeten losgesneden worden

De achterwand van de kit moet niet vervangen worden maar een nieuwe resin wand moet er tegen gekleefd worden. Deze wand is iets groter en dient bijgewerkt. De bodemplaat wordt volgens de instructies deels uitgesneden en een rooster moet ingebracht worden in de opening. Voorzichtig bij het opkuisen van dit rooster want het is redelijk teer. De pompinstallatie is een bouwdoos op zichzelf met veel onderdelen bestemd voor de uitbouw van het buizensysteem maar ook van de oprolsystemen van de brandstofslangen. Bij vergelijking met foto’s van de echte machine lijkt alles zeer goed gedetailleerd te zijn; enkel de hendels ontbreken.

HEMTTDe grote pomp bestaat uit één blok resine, fijn gedetailleerd met aan de voorzijde een connectie naar het buizensysteem. Het geheel is mooi gedetailleerd en het is noodzakelijk dit in deze fase te schilderen vermits enige detailschildering later onmogelijk zal zijn. Ik gebruikte hiervoor H155 Artillery Green gevolgd door H150 Medium Green en een MIG Dark Wash. De bouten werden geaccentueerd met een Karisma potlood.

In een volgende fase moeten de steunen voor de brandstofslangen gemonteerd worden. En hier begint het mis te lopen want het plan toont wel waar ze ongeveer moeten komen doch niet precies waar. Ook bij de montage van het buizensysteem loopt het mis. Het lukt wel de eerste serie buizen te monteren doch wanneer men in een verdere stap wil overgaan tot het plaatsen van het metergedeelte zal blijken dat de eerste serie buizen verkeerd zit. De steunen, welke ik hier verder de trolleys zal noemen, zijn voorzien van zware resin voeten. Het lukte mij om deze voeten halverwege af te zagen en ze daarna te monteren maar later zou blijken dat ze nog te hoog waren en opnieuw afbreken en herbeginnen was noodzakelijk. Ook de juiste positie van de trolleys is onduidelijk en het was nodig om de nieuwe resin wand met de deuren er bij te halen. Blijkt dat de rollen van de trolleys niet volledig vrij in de deuropeningen staan maar wel iets meer opzij. Het is dus nodig om constant de onderdelen te vergelijken met de foto’s

Na opnieuw een tijdrovende fase van vergelijking en aanpaswerk lukte het toch om een goed resultaat te bereiken. Het redelijk ingewikkelde buizensysteem zou detailschildering niet toelaten. Zorg er dus voor dat elke sessie minstens het basiskleur bezit alvorens een volgende sessie gemonteerd wordt.

De kit voorziet ook de plaatsing van twee lampen boven elke opening en de aanbreng van 2 meters in een houder aan het plafond. Aanvankelijk dacht ik dat het hier ook om twee lichten ging en ik bracht dus ook hier metaaldraad aan die de elektrische leidingen diende voor te stellen. Foto’s toonden aan dat het dus om 2 meters gaat die vermoedelijk de druk op de pompen moeten aantonen. De leidingen waren dus niet vergeefs.

De brandstofteller verdient ook wat meer aandacht. Afgaande op foto’s schilderde ik de achtergrond van de cijfers wit en bracht ik enkele kleine zwarte cijfers uit de voorraad reserve decals aan. Andere foto’s zouden tonen dat een zwarte ondergrond met witte cijfers ook voorkomt.

De verschillende kleppen voorzien in het pompsysteem worden handmatig bediend door middel van hendels. Deze zijn niet voorzien in de kit en werden vervaardigd uit naar vorm geplooide stukjes metaal uit de reservedoos. Zij worden deels groen deels oranje geschilderd. Klein maar fijn en het geeft toch dat ietsje meer.

De houders van de brandstofslangen worden geschilderd in de twee kleuren groen. De slangen zelf worden eerst Vallejo Dark Rubber en dan Light Rubber geschilderd. Zij worden geaccentueerd met MIG Dark Wash en bestoft met MIG Desert Sand. De houders worden gedetailleerd naar foto’s en krijgen niet alleen enkele krassen doch ook chipping en aanbreng van roest mits gebruik van Vallejo Dark Rust en Light Rust. De bouwinstructies stellen voor om het einde van de brandstofslangen voor te stellen door gebruik te maken van metaaldraad of plastiek. Ik gebruikte hiervoor een restant van een (Dragon ?) kit welke enkele Duitse soldaten voorstelt die een tank herbevoorraden. De zwarte, zacht plastieken, slangen zijn hier ideaal voor. Ik warmde ze een klein beetje op zodat ze realistisch zouden doorhangen. Zij moeten immers voorzien worden van de tankpistolen die in realiteit toch enkele kilo’s wegen.

HEMTTDe montage van het achterpaneel verliep ook niet zonder problemen en wat aanpaswerk was noodzakelijk. De Pro Art kit levert twee nieuwe achterdeuren doch verder geen detail hoe deze moeten bevestigd worden. Het plan vermeldt wel dat scharnierende pompen moeten vervaardigd worden uit metaaldraad. Gezien de naar boven openklappende deuren enkel kunnen functioneren op scharnieren bracht ik een metalen staafje aan onder de op het achterpaneel staande achterlichten. Ik had kort voordien kennis gemaakt met Precision Metals en had daar enkele sets metalen buisjes van gekocht. Deze kwamen nu perfect van pas om de pompjes te bouwen. Ik gebruikte hiervoor buisjes van 0,3 en 1 mm dikte. Op het achterpaneel zijn de bevestigingsplaatsen voor deze pompjes voorzien doch niet op de deuren en deze werden eerst en vooral aangemaakt met behulp van een restje PE. Na montage zag het geheel er realistisch genoeg uit en werden de pompjes geschilderd in zwart en chroom.

De onderkant aan de binnenzijde van de deuren werd nog voorzien van een klein stukje Evergreen strip welke de sluiting van de deur moet voorstellen. Aan de beide zijkanten en bovenop het pomphuis zijn niet openende luiken welke wat dieper gegraveerd worden. De beide luiken aan de zijkanten worden elk voorzien van drie bouten. Tussen het luik aan de bovenzijde en de achterlichten bracht ik, afgaande op foto’s, een stukje metalen antislip plaat (1cm x 0,9 cm) van Aber aan.

De ladder, die vooraf zorgvuldig weggesneden werd, kan nu teruggeplaatst worden. Op mijn model was deze al beschadigd en het komt er nu dus op aan om deze op een goede manier terug te monteren. De vele foto’s van de truck komen hierbij goed van pas want nu blijkt dat alle delen goed aan elkaar moeten aansluiten t.t.z. het deel op het dak sluit aan op het deel aan de achterwand. Enkel het onderste stuk achteraan kan in uit- of ingeschoven positie aangebracht worden.

De spatborden en hun bevestigingen uit de kit worden hierna herplaatst.

De truck

Nu de voor- en de achterkant gedaan zijn rest ons nog de detaillering van het middenstuk. De Pro Art Models set PAU-35002 levert een hele hoop resine onderdelen ter vervanging van de stukken uit de kit. Het bouwplan is opgemaakt in stappen per te vervangen groep.

Winch

De kit voorziet een winch aan de rechterzijde van de truck ongeveer halverwege de grote brandstoftank en voor de spatborden van de achterwielen. Deze winch bestaat uit een kabelrol en zijn houder. De Pro Art Models set brengt hierin veel verbetering in die zin dat de houder beter gedetailleerd is en zelfs voorzien is van een opening waar de kabel door moet lopen. De kabelrol is ook beter gedetailleerd en er is een trekoog voorzien op de rol. Afgaande op foto’s diende ik vast te stellen dat er voertuigen waren met en zonder winch aan de zijkant. Deze die ze wel hadden toonden dat het trekoog niet op de kabelrol lag maar wel door de opening stak om uiteindelijk tegen de chassisbalk vastgelegd te worden. Het viel ook op dat in beide gevallen, met of zonder winch, een bak onderaan het chassis bevestigd was en deze bak is niet voorzien, noch in de Italeri kit, noch in de Pro Art Models set. Bak en steunen zullen dus scratch moeten vervaardigd worden.

De Pro Art Models winch wordt dus vervaardigd zoals voorzien met dien verstande dat het trekoog zorgvuldig weggesneden wordt. Na montage van de winch wordt deze in een basiskleur gespoten waarvoor ik Tamiya Nato Green gebruikte. Dit kan vreemd overkomen maar mijn truck kwam van Duitsland alvorens naar Irak te vertrekken en had dus groen als basiskleur. Hierna wordt de trekkabel zwart geschilderd als basiskleur om dan in een later stadium bijgeschilderd te worden. Afgaande op foto’s en het plan worden twee leidingen aangebracht welke vanaf de winch naar het chassis lopen. Verder dan het chassis ga ik niet om reden dat ik niet weet welke richting de leidingen uitgaan. Het komt er meer op neer te zien dat ze er zijn dan ze te kunnen volgen.

Het trekoog wordt gemonteerd op een stukje gitaarsnaar welke de draaivorm van de staalkabel weergeeft. In de kit is aan beide zijkanten op de chassisbalken een plaatje voorzien met daarop een lus dat eveneens een trekoog moet voorstellen. Dit ligt echter verder weg dan deze welke aan de winch moet komen en wordt zorgvuldig weggesneden om vervolgens herplaatst te worden dichter bij de nieuwe winch. De plastieken lus wordt vervangen door een witmetalen exemplaar waar het resine trekoog van de winch op vastgemaakt wordt.

De bak onderaan de winch wordt vervaardigd uit plastiek kaart en Evergreen profielen; de scharnieren worden uitgesneden uit zilverpapier.

Bak en cilinders

Het volgende deel dat volledig moet vervangen worden betreft een bak waar onderaan twee perslucht cilinders hangen. Beide cilinders moeten onderaan nog voorzien worden van een fijn stukje strip dat hen beiden verbindt. Op de foto’s is duidelijk zichtbaar dat er tussen de onderzijde van de bak en de cilinders een aftakking is welke niet voorzien is op het stuk. Een fijn hol buisje lost dit op. Beide cilinders worden voorzien van leidingen die eveneens naar het chassis toelopen

Uitlaat

De plastieken uitlaat wordt vervangen door een resin exemplaar uit drie delen. De metalen bescherming uit de kit verdwijnt om plaats te ruimen voor een resin vervanging waarvan vooreerst de meer dan 50 gaatjes uitgeboord en opgekuist worden.

Luchtfilter

De luchtfilter omvat drie resin onderdelen welke het plastieken exemplaar moeten vervangen. Een plastieken staafje uit de kit moet echter herplaatst worden. Gebruik foto’s als referentie en let bij de montage goed op hun plaats. Onderschat dit onderdeel niet; het ziet er simpel en gemakkelijk uit maar de onderdelen zijn vlug verkeerd verlijmd.

Koffer, bak en schakelaar

Naast de grote luchtfilter wordt een grote bak vervangen door een meer gedetailleerd resin exemplaar voorzien van een leiding bovenaan. Links hiervan komt een kleine schakelaar van waar achteraan een kabel vertrekt naar het motorcompartiment. De bak blijkt in feite een tank te zijn voor hydraulische vloeistof en bijgevolg moet de leiding bovenop die bak verder uitgebouwd worden naar de binnenzijde van het voertuig toe. Tussen open motorcompartiment en het begin van de grote benzinetank komt centraal een overbrugging waarop op zijn beurt een grote koffer gemonteerd wordt.

Benzinetank en cilinder

Aan dezelfde zijde doch hangend aan het voertuig worden zowel de grote benzinetank als een (lucht?)cilinder vervangen. Beide stukken worden voorzien van leidingen.

Persluchtcilinders voor remleidingen

Elke as wordt voorzien van twee persluchtcilinders in bolvorm welke moeten instaan voor de nodige druk bij het remmen. Deze stukken waren niet voorzien in de Italeri kit en zijn dus een welkome aanvulling. Elke cilinder moet echter nog voorzien worden van twee persluchtleidingen welke of naar achteren (bij de voorste assen) of naar voor lopen (bij de achterste assen). Tevens moeten zij voorzien worden van een as welke de cilinder verbindt met de remtrommel of de as.

Vermits ik geen mechanieker ben toch maar de hulp ingeroepen van iemand die het wel kan weten en zo de uitleg gekregen dat er in feite 2 remcircuits zijn namelijk deze voor de gewone remmen en deze voor de handrem.; vandaar de uitleg dat er dubbele leidingen zijn. Zij lopen niet allemaal naar dezelfde cilinder maar zijn gesplitst. De voorste remmen lopen naar één cilinder, de achterste remmen naar een ander. De handrem ligt op de grootste cilinder.

Een eerste poging om de leidingen te representeren mislukte en hierna dus een beetje spitsvondigheid toegepast. Ik heb al gezegd dat ik niet de perfectie nastreef doch eerder wil aantonen dat er “iets” is en daarom wens ik ook de remleidingen te representeren. Ik bracht dan ook enkele stukjes plastiek strip aan waar leidingen zouden moeten samenkomen en boorde deze uit. Op die manier kan ik de metalen leidingen goed aanbrengen en ze “grip” geven om ze tenslotte te leiden naar hun respectievelijke persluchtcilinder.

Langs de buitenzijde van de grote chassisbalken en dit tussen de twee voorwielen in dient aan beide zijden een ander type cilinder aangebracht te worden. Deze is duidelijk zichtbaar op foto’s van het echte voertuig doch werd blijkbaar om één of andere reden door Italeri weggelaten. Het feit dat deze tussen de beide wielen geplaatst is doet mij vermoeden dat deze bestemd is om de bandendruk te regelen doch dit is maar raden naar het juiste doel. Elke cilinder moet voorzien worden van enkele leidingen waarvoor opnieuw metaaldraad gebruikt wordt.

Reservewiel en kraan

HEMTTHet reservewiel is bevestigd boven op de truck aan de rechterzijde van het motorcompartiment. Het wiel uit de kit wordt vervangen door dit uit de Real Models doos. Het is zeer mooi gedetailleerd doch jammer genoeg was er op mijn exemplaar een resin uitloper gestold geraakt. Wegsnijden lukte niet en daarom werd de Dremel er maar bijgehaald om het weg te slijpen.

De beide flankstukken die het wiel omringen blijven behouden en dus herplaatst. Aan de rugzijde van het achterste flankstuk worden twee cilinders vervangen door resin exemplaren. Zij worden ook meer gedetailleerd door het aanbrengen van fijne koperdraad. De onderzijde van de buitenste cilinder wordt volgens foto’s beschermd door een metalen lattenwerk doch geen van beide kits spreekt daar over of maakt er allusie op. Een duik in de PE spares box leverde mij enkele grilles op van voertuigen en één daarvan was geschikt om te worden aangepast en verlijmd.

In de Italeri kit is een rechtop staande stang voorzien waarop een kraan moet gemonteerd worden. Deze kraan heeft enkel en alleen tot doel om het zware reservewiel af en op te laden. Bij vergelijking van foto’s tussen het in de Pro Art kit voorziene stuk blijkt toch dat dit niet lang genoeg is. Ik viel dan maar opnieuw terug op Evergreen profielen ten einde een nieuwe kraan te maken waarbij ik dankbaar gebruik maakte van de resin wielcomponenten.. De staalkabel werd vervaardigd uit koperdraad en deze zal uiteindelijk rond het wiel gedraaid worden waarna de haak rond de kabel geslagen wordt. Een canvas riem vervaardigd uit flessenlood loopt van de binnenzijde van het reservewiel tot aan de zijkant waar die met een haak aansluit op een handgreep.

De grote benzinetank

HEMTTDe grote benzinetank moet grondig opgekuist worden, verlijmd en voorzien van putty. Hierna wordt hij opnieuw afgeschuurd met waterschuurpapier. De bovenste vulopeningen worden vervangen door deze in resin. Twee buisjes uit de kit, vermoedelijk verluchtingen, worden uitgeboord en herplaatst. De leidingen onder aan de tank worden eveneens opnieuw geplaatst.

Aan de rechterzijde van de grote tank bevindt zich een grote houder voor de brandstofslangen. Deze wordt vervangen door een resin exemplaar. Let op bij het opkuisen van deze houder want je vernield gemakkelijk de steunen en moet dan terugvallen op scratch of op de oude steunen uit de kit. Foto’s tonen echter dat deze houder in feite vast hing door middel van beugels doch daar is op de instructies van Pro Art of Italeri niets van terug te vinden. In feite worden de beugels voorgesteld door de vijf ringen op de buis wat niet volledig neerkomt op de werkelijkheid. Ten einde deze toch voor te stellen vervaardigde ik deze uit metaaldraad.

Aan de zijkanten van de tank zijn zijlichten voorzien. Deze worden uitgerust met een electrische leiding van fijne koperdraad welke via de tank naar beneden loopt.

De banden

HEMTTDe banden uit de Italeri kit worden vervangen door resin Good Year exemplaren uit het Real Model gamma. Deze banden zijn prachtig afgewerkt doch indien men ze wil aanpassen op de assen van de kit dan moet er nog uitgeboord worden. De plaatsen waar het teveel aan resin weggesneden is wordt aangepast en gebruikt als onderzijde van de band. Het vlakke stuk geeft meer stabiliteit aan het voertuig.

De banden worden geschilderd in Revell mat zwart. Hierna wordt MIG Black Smoke aangebracht gevolgd door MIG Gulf War Sand. Deze zandkleur wordt zeer goed ingewreven in de groeven van de band en vervolgens opnieuw grotendeels uitgeborsteld. Op die manier worden de groeven geaccentueerd zonder de indruk te wekken dat zij volledig vol zitten met zand. Het ligt in de bedoeling om het voertuig op een zanderige sokkel te plaatsen.

Montage

De montage van de verschillende onderdelen verloopt jammer genoeg ook niet zonder problemen. Het gebruik van de Pro Art sets brengt hier en daar enkele wijzigingen mee in de algemene vorm aan de onderzijde van de cabine en de pompinstallatie. Het is dus nodig om af en toe bijkomende aanpassingen uit te voeren ten einde de grote onderdelen juist gelijnd te krijgen.

Noch de grote benzinetank noch de pompinstallatie staan rechtstreeks gemonteerd op de grote chassisbalken en moeten dus voorzien worden van steunen indien deze van de kit ontoereikend blijken.

De cabine rust op vier steunen en moet aan de onderzijde nog eens voorzien worden van twee verbindingsstukken welke van de chassisbalken lopen tot onder de cabine. Pas nadat alle subonderdelen gemonteerd zijn op het chassis en de cabine gespoten is kan worden overgegaan tot het plaatsen van de grote frontplaat en de voorste trekogen.

Beschildering

HEMTTZoals hierboven reeds aangehaald wens ik het voertuig te schilderen als gebruikt voor en tijdens operatie Desert Storm. Het deed dienst bij de US Forces in Duitsland en werd overgebracht naar het Midden Oosten in zijn originele 3-kleuren NATO camouflage. Ter plaatse werd het herspoten in zandkleur. Vermits mijn model hoofdzakelijk een recuperatie model is dat te lijden heeft gehad van een zeer zware beschildering, kan dit in de eerste plaats genieten van zijn groene kleur aan de onderzijde van het voertuig.

Zoals verschillende foto’s bewijzen, werden de voertuigen niet uit elkaar gehaald om grondig herschildert te worden doch werd de lichtere verf bovenop de camouflagekleur aangebracht. Ik kan dus de originele groene verf behouden op het chassis en zelfs op de onderzijde van de grote benzinetank; althans het deel dat juist boven de chassisbalken ligt.

Woestijncondities zijn zeer slecht voor verf en deze degradeert dan ook zeer vlug. Het leek mij daarom zeer toepasselijk om de nieuwe techniek van modulaire beschildering eens toe te passen. Hiervoor gebruikte ik Tamiya Sand als basis, Tamiya Buff als lichtere kleur en Humbrol 121 voor de toplaag. De rest van de kleurendegradatie en verwering zal aangebracht worden met penseel.

Een eerste weathering bestaat uit het aanbrengen van MIG Brown Wash in alle naden en rond alle uitsteeksels. Langzaam wordt deel per deel aangepakt afgaande op foto’s. Vermits de truck herschildert werd na aankomst ter plaatse is er niet veel roest meer zichtbaar. Deze zal zich dan ook hoofdzakelijk concentreren rond de stukken die regelmatig gebruikt worden zoals de winch en zijn kabel, sloten en scharnieren.

Jammer genoeg zijn alle decals bij het herbouwen van de truck verloren gegaan doch de trucks in dienst in het Midden Oosten waren niet erg voorzien van tactische tekens. Een grote omgekeerde V geschilderd op elk portier is dan ook de voornaamste markering.

het diorama

Het is een grote truck die zal gepresenteerd worden met het portier van de bestuurder en de beide deuren van het pompstation in open positie ten einde de binnendetails te tonen. Hierdoor zal hij enkel op een houten basis geplaatst worden waarop wat ondergrond bestaande uit zand afkomstig uit Qatar, op aangebracht is.

Conclusie

HEMTTHet herstellen en bijwerken van een gerecupereerd model brengt meer werk mee en neemt meer tijd in beslag dan de bouw van een nieuw model. Het verkrijgen van een grote hoeveelheid modellen laat mij hier toch toe om te trachten enkele hiervan een nieuw leven te geven en zo ook deze Oshkosh HEMTT fuel tanker. De aanschaf van de after market kits van Pro Models en Real Model liet toe om een supergedetailleerd model te maken waarbij men in feite elk van deze sets als een afzonderlijke kit kan beschouwen; wat ze ook zijn want hun montage vraagt veel tijd en energie.

Als je niet van plan bent om de cabine van de HEMTT met open deuren te presenteren zou ik de kost van de Pro Art Models set van de cabine niet doen. De mooiste onderdelen blijven het chassis van de stoelen maar die zijn niet zichtbaar wanneer de deuren gesloten zijn.

Wat de pompinstallatie betreft ken ik maar één woord: fantastisch! Niettegenstaande het plan niet steeds duidelijk is kan er toch een zeer mooi en realistisch model van gebouwd worden. Het aanbrengen van hendels in PE brengt tevens dat tikkeltje méér in de detaillering.

HEMTTDe detailset met betrekking tot de vrachtwagen is ook zeer welkom hoewel ik vind dat Italeri toch ook zijn best gedaan heeft. Wat ik niet begrijp is dat Italeri nagelaten heeft om de persluchtcilinders van de remmen bij te leveren alsook de speciale cilinders welke geplaatst zijn op de chassisbalken tussen de voorwielen. De Pro Art Models set brengt zeer veel vernieuwing en bijkomende details op dit vlak en is in feite ook een aanrader.

Het opzoeken van de nodige documentatie is ook een tijdrovende bezigheid doch gelukkig hebben we hiervoor Internet.

Het herbouwen van dit voertuig zal ongeveer 5 modelbouwmaanden gekost hebben maar ik denk dat het algemeen bekomen resultaat zeker mag gezien worden. We mogen niet vergeten dat we hier, in plaats van één groot model, in feite te maken hebben met een model van een pompinstallatie, een model van een stuurcabine en een algemeen verbeterd model van een voertuig. En drie modellen op vijf maand is toch niet slecht.

Op één van de door mij bezochte Internet sites zijn we de truck ondertussen “Oshie” gaan noemen; klinkt in ieder geval sympathieker dan HEMTT. De leden van mijn club reageerden in ieder geval al positief tijdens de clubvergadering in maart tijdens zijn voorstelling als bijna afgewerkt product. Zijn “life” debuut ten tijde van Flanders Modelling Contest Hoboken 06/03/10 leverde hem een “Highly Commended” (zilver) op in zijn categorie “militaire voertuigen – conversies” Toch niet slecht voor een model dat in de vuilbak ging verdwijnen. Op naar een volgende “Oshie”?

Keep ‘m building

Erwin


Agenda

Update Events - Update artikels